top of page

Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit van visuele leertechnieken LEREN LEREN Methode

In een drietal wetenschappelijke onderzoeken* in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam die over een periode van twee jaar (2008-2010) zijn uitgevoerd, kwam naar voren dat de technieken en  uit de LEREN LEREN Methode zeer effectief zijn. Bij in totaal 148 kinderen op 5 verschillende scholen verspreid over het land (groep 7 en 8 en MAVO-2) is onderzocht of de doelstellingen van de LEREN LEREN Methode, namelijk het verbeteren van het leren én het begrijpen van teksten, bewezen kunnen worden.

 

Verbetering leren/onthouden
De resultaten lieten een verbetering zien van gemiddeld 46,9% bij het onderdeel `leren/onthouden` door gebruik van de visuele leertechniek `Kleurmethode` (color markup). Terwijl er bij de controlegroep die op de traditionele schoolmanieren werkte, een afname van 31,0% te zien was.

 

Verbetering tekstbegrip
Met de visuele techniek `Concept map` (mapping technique) verbeterde het tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst) met 50% verbetert ten opzichte van de controle groep. Juist deze verbetering op het doorgronden van de samenhang binnen een tekst, is een antwoord op de huidige (begrijpend) lezen problematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijsscholen.

 

Verbetering motivatie
Een bijkomstig gunstig effect van de inzet van deze visuele leertechnieken was dat de motivatie bij de onderzochte leerlingen steeg. Doordat teksten overzichtelijker werden door de toepassing van de Kleurmethode, ontstond inzicht en werden ze hanteerbaar.

 

Voor iedereen in PO, VO, MBO/HBO
De technieken van de LEREN LEREN Methode zijn in een kort tijdsbestek van enkele uren aan te leren en toe te passen tijdens het gehele verder (school) leven. Een korte, effectieve investering in je toekomst!

 

*Murre en Bezem (2013). Testing a method based on concept maps to improve learning from informational texts in elementary and middle school, submitted.

bottom of page